בקשה לקבלת מידע

לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998

 

פרטי המבקש

 

פרטי הבקשה

 

תשלום אגרת בקשת חופש מידע

על מנת שנוכל לטפל בבקשתך, אנא שלם אגרת מידע בסך 20 ש"ח
 

פטור מתשלום אגרת מידע

הנני מבקש.ת את המידע שלהלן (ניתן לצרף את פרטי המידע המבוקש ובחתימת המבקש). המידע המבוקש הינו: (חובה) שדה חובה
האם הארגון מלכ"ר? (חובה) שדה חובה
הנני בעל.ת זכאות לקבלת קצבה (חובה) שדה חובה
האם המידע המבוקש לצורך מחקר אקדמי (חובה) שדה חובה
 

אופן התשלום: (חובה) שדה חובה

 
אם אינך מעוניין.ת לשלם באופן מקוון יש לפנות לקופת המועצה בטלפון 04-6177322 ולצרף את הקבלה המתקבלת:
 
Browser not supported