התגייסו לשמירה על יערות חריש עירון. 

המועצה האזורית מנשה כוללת חבלי ארץ מגוונים, בהם אזורים עם לחצי פיתוח רבים, אזורים חקלאיים ואזורים טבעיים. בכולם ישנם ערכי טבע שונים וייחודיים: בעלי חיים, צומח, נחלים, בריכות חורף ועוד. כיום אנו עומלים על פיתוח תוכנית אב להגנת השטחים הפתוחים.

סקר טבע מפורט נערך במנשה –חריש ע"י סוקרי מכון דש"א. הסקר מפרט את ערכי הטבע המנשה ומציע רקע לניהול ממשקי של השטחים הפתוחים במועצה. לחצו לסקר המלא.

גם במערכת החינוך ניתן דגש רב לנושא שימור מגוון המינים במנשה. בתשע"ה החלה תוכנית מגוון מינים בכל הגנים ובתי הספר, במסגרתה לומדים וחוקרים התלמידים את מגוון המינים ומבינים מהי האחריות האישית שלהם בשימורו. במהלך תשע"ו תורחב התוכנית ותכלול אקטיביזם סביבתי של התלמידים.

שימור שטחים פתוחים ומגוון המינים במנשה