פרויקט השבת המים במנשה מהווה מקור לגאווה ומודל לחיקוי בקנה מידה ארצי.

100% ממי השפכים במועצה עוברים טיהור ברמה גבוהה מאוד בטכנולוגיה מהמתקדמת בארץ לטיפול בשפכים ומשמש להשקיית גידולים חקלאיים.
בנוסף להשפעתו המשמעותית של הפרויקט על החקלאות, הכלכלה והסביבה באזורנו, מזמן הפרויקט עיסוק חינוכי באתגר המים הישראלי, ויש בו כדי לחבר את התלמידים לסיפור של אזור מגוריהם, בו שזורים האדם והמים יחדיו.

פרויקט 'אדם ומים במנשה' פועל החל מתשע"ד במערכת החינוך במנשה, ומציע סיורים לכיתות ה' ו ח' בנושא אדם ומים במנשה. פרויקט משותף לחברה הכלכלית מנשה והמועצה האזורית.

כיתות ה'- יוצאים לסיור בנחל חביבה – הכולל פעילות חקר והיכרות עם המערכת האקולוגית של הנחל.

וכיתות ח' יוצאים לסיור בעין ארובות ומט"ש עירון ועוסקים בשימושי מים, חיסכון במים וטיהור שפכים, והשבתם אל החקלאות.