The Butterfly Button

פרסומת

דלג לתוכן העמוד
מטה החירום של המועצה בראשות ראש המועצה אילן שדה נפתח בבוקר שבת 7/10/23 , ומאז פועל 24 שעות ביממה. במטה 14 מכלולים האמונים על תחומי החיים השונים של תושבות ותושבי המועצה בעת הזו. בירור ומענה על צרכים, שירות והעברת מידע רלוונטי. מוקד המועצה (2115*) תוגבר ונותן מענה 24 שעות ביממה, בכל תחום.