גלריית גרנות משלבת את הרוח והחומר מעצם היותה חלק מבניין הנהלת גרנות וממיקומה בחצר גרנות המשמשת את הארגון לתעשייה חקלאית.

החיבור בין הרקע העסקי תעשייתי ליצירות שבפנים הגלריה מעניק להן רובד נוסף ועומק חדש.

התערוכות מתחלפות מדי חודש יש לבדוק מראש אם הגלריה פועלת. 

שישי - שבת 11:00-14:00 | כניסה חופשית

קומת הכניסה לבניין הנהלת גרנות, כביש  65

[email protected]

04-6321605