טופס הצהרת קרובי משפחה- חובה למלא בהגשה לכל מכרז

מכרזי מועצה

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 07/2023 המכרז "רכישת חשמל מספק חשמל פרטי" פומבי 19/11/2023 29/11/2023
התקשרות לספק יחיד אספקת טכנולוגיות למתקן טיפול בבור אבנים במט"ש עירון

עבור לארכיון המכרזים