גיוס למגב מנשה


להקמת פלוגת מילואים של מג״ב שתשרת במועצה אזורית מנשהאנחנו מגייסים אנשי ונשות מילואים תושבי המועצה.
 
תנאי סף:
 
  1. קצינים או לוחמים.
  2. רובאי 03 ומעלה.
  3.  גיל 21 עד 50
  4. הבעת הסכמה לעבור ליחידת מילואים מג"ב באופן קבוע.
המעוניינים מתבקשים להעביר את הפרטים הבאים:
 
  1. שם פרטי.
  2. שם משפחה.
  3. כתובת מגורים.
  4. כתובת מייל.
  5. מספר תעודת זהות.
  6. מספר טלפון.
יש לפנות למייל: Menahemg@menashe.co.il