היחידה ההתפתחותית הוקמה לפני שנה למטרת איתור מוקדם של ילדים עם עיכוב התפתחותי.

קיימות יחידה התפתחותית לחברה היהודית ויחידה לחברה הערבית.

היחידה מתייחסת לילדים מגיל לידה עד גיל 3 (כהקדמה לשירות הפסיכולוגי החינוכי מגיל 3). היחידה קמה לצורך איתור/ אבחון וטיפול מוקדם בשלבים ההתפתחותיים בהם עדיין אין הצטברות של קשיים וכל טיפול הוא אפקטיבי ומשמעותי. מעבר לתפקיד של היחידה לגבי הילדים, ישנה אפשרות לליווי ההורים בתהליכים השונים, בשלבים ההתפתחותיים השונים, דרך הדרכה, ליווי ויעוץ לצוותים החינוכיים.

כמו כן, קיים ביחידה חלק בו עוסקים במניעה - קבוצות גננות של הגנים הצעירים וקבוצות הורים בנושאים הרלוונטיים לגיל.