הצהרה על קרובי משפחה

 אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת כי: (יש לסמן בחירה)
 
1. קרובי משפחה המועסקים במועצה האזורית מנשה. (חובה) שדה חובה
2. קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה האזורית מנשה. (חובה) שדה חובה
3. קרובי משפחה בועד העובדים של המועצה האזורית מנשה. (חובה) שדה חובה
 
במידה והצהרת כי יש לך קרובים, אנא ציין את שמותיהם ותפקידם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"קרוב משפחה " - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, חתן, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח,בן-אחות, בת-אחות , חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות בני זוגם וכן חורג
או מאומץ, לרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים.
 
Browser not supported