המועצה מפרסמת מידע תיירותי לשימוש הציבור.

המועצה אינה אחראית על המידע והתמונות שיפורסמו ועל תוכן המידע המפורסם.

מידע זה הועבר למועצה על ידי התיירנים. 

ולכן מומלץ לאמת אותו מול נותני השירותים עצמם בטרם קבלת החלטה המסתמכת על המידע המוצג.

למועצה אין אחריות על טיב המתקנים, איכות השירות, קביעת המחיר, מידת שביעות הרצון, ועוד.

המועצה לא תישא באחריות כלשהי לנזק פיסי או כספי או אחר שנגרם למבקרים בבתי העסק/אתרים המופעים במאגר המידע.

המידע המפורסם באתר הינו מידע על קיום העסקים ואין מדובר על המלצה כלשהי.

האחריות המלאה על השירות מוטלת על נותן השירות.

המועצה תעדכן מידע זה מעת לעת.

צילום: טל בדרק