אדריאנה לירמן
סגנית מנהלת שפ"ח / פסיכולוגית

ביחידה פועלות שתי שלוחות, אחת בחברה הערבית והשניה בחברה היהודית.

היחידה הוקמה כדי לתת מענה מקצועי של איתור מוקדם לקשיים התפתחותיים – איחור או עיכוב התפתחותי אצל ילדים מגיל לידה עד גיל 3.

המענה ניתן לילדים במסגרות חינוכיות בהם לא ניתן עד היום שירות זה. כלומר, היוזמה הייתה נחוצה מאד היות ובמסגרות לידה עד שלוש לא ניתנים שירותי השפ"ח.

האיתור והטיפול בגיל מוקדם בקשיים התפתחותיים מועיל (אפקטיבי) יותר, ומונע את התקבעות הקשיים לרמה שמקשה על שינוי.

הפסיכולוגית אשר מלווה את הילדים דרך ביקורים סדירים בגנים, מאפשרת לצוותים החינוכיים, מטפלות – גננות - מנהלות לגיל הרך – וכמובן להורים התייעצות ומיקוד חשיבה לגבי קשיי הילדים – האם מדובר בעיכוב נורמטיבי שיתקן עצמו או בקושי אשר מצריך התערבות. בנוסף ניתן סיוע לגבי קשיי תקשורת בין ההורים לילד- קשיי התקשרות.

מעבר לאיתור מוקדם הפסיכולוגית מלווה את ההורים והצוותים בהבנת הקשיים ומייעצת לגבי התנהלות לקידום הילד ומשפחתו.

הקמת היחידה ההתפתחותית מראה את החשיבות שהמועצה מייחסת לחינוך ולרווחה נפשית עבור התושבים, בכל גיל וכן לתהליכים מניעתיים ותומכים.

הפניות לייעוץ מתקבלות לרוב דרך מנהלות הגיל הרך בישובים אך גם ההורים מוזמנים לפנות ולהתייעץ בצורה ישירה.

היחידה הינה יוזמה משותפת לחינוך, לשפ"ח, לרווחה, ליחידת הבריאות במועצה ולתוכנית הלאומית.