הטמעת קיימות כדרך חיים מחייבת עבודה פדגוגית מעמיקה בכל מעגלי החינוך. רכזת חינוך לקיימות מלווה את כל מוסדות החינוך הפורמאליים – גנים ובתי ספר – בתהליך מעמיק למימוש ערכי הקיימות בהתנהלות היום יומית של המורים והתלמידים.
כל בתי הספר של המועצה הינם ירוקים אשר קיבלו הסמכה ממשרד החינוך ומהמשרד להגנת הסביבה.

בכל בתי הספר ישנו/ה רכז/ת קיימות אשר אחראים להטמעה של ערכי הקיימות בפועל.

פורום רכזי ורכזות הקיימות נפגש מספר פעמים בשנה ומלווה באופן פרטני וקבוצתי ע"י מחלקת קיימות.

בתי הספר מחויבים לעשייה סביבתית רחבה המתבטאת בלימודי קיימות, הפחתת צריכה ומיחזור, התייעלות אנרגטית, הכרות עם מגוון החי והצומח בסביבת בית הספר, ניקון המרחב הציבורי, הקמת גינות ירק, ציון ימי שיא כמו יום כדור הארץ, עבודה קהילתית להגברת המודעות בקרב הורי ואורחי בית הספר ועוד.

בכל בתי הספר פועלת הנהגה ירוקה של תלמידים אשר מחויבים לקידום העשייה הסביבתית בבית הספר, לפעילות בית הספר בשבוע סביבה וחקלאות ולשיתוף פעולה בין בתי הספר במועצה.