אחוז ההצבעה כולל מעטפות כפולות- 54.4%- 8,696

תוצאות בחירות ועד מקומי    כפר פינס סה"כ בעלי זכות הצבעה סה"כ המצביעים שהצביעו בפועל סה"כ קולות כשרים אחוזי הצבעה
כללי 416 263 257
ועד מקומי שמות הרשימות סה"כ מצביעים מספר חברי ועד    
כפר פינס ביתינו (בית) 159 3    
כפר פינס שלי (כפס) 108 2    
תוצאות בחירות ועד מקומי  מאור סה"כ בעלי זכות הצבעה סה"כ המצביעים שהצביעו בפועל סה"כ קולות כשרים אחוזי הצבעה
כללי 1040 716 709
ועד מקומי שמות הרשימות סה"כ מצביעים מספר חברי ועד    
מאור פנים (מפ) 50 1    
מאור מתעוררת (ער) 330 4    
מאור בצמיחה (עצ) 295 3    
זזים במאור (זי) 65 1    
תוצאות בחירות מליאת מועצה שמות הרשימות כמות מצביעים אחוזים כמות נציגים למליאה  
מאור השמש (ש) 238 1    
מאור מאוחדת (יחד) 206 1    
מאור שווה (אש) 230 1    
תוצאות בחירות ועד מקומי  קציר סה"כ בעלי זכות הצבעה סה"כ המצביעים שהצביעו בפועל סה"כ קולות כשרים אחוזי הצבעה
כללי 2384 1114 1080
ועד מקומי שמות הרשימות סה"כ מצביעים מספר חברי ועד    
קציר מחוברים לקהילה (כן) 665 5    
אופק לקציר (א) 461 4