שומרים על יערות חריש עירון

העיר חריש ממוקמת בדרום-מערב ואדי ערה ונמצאת בתהליך התפתחות מואץ בעשור האחרון. העיר ממוקמת באזור בעל חשיבות סביבתית ואקולוגית אסטרטגית לישראל, בלב ליבו של המסדרון האקולוגי הארצי. אזור המשמש בית גידול של מיני בעלי חיים וצמחים רבים. בתקופה זו, מבקש משרד השיכון להרחיב את גבולות העיר. על פי תכנונם, הבניה המאסיבית החדשה תצמצם באופן משמעותי את מרחב המחייה של בעלי החיים ותביא בסופו של דבר להכחדתם מהאזור.
כחלק מהמאבק בכוונה זו, קיימה החברה להגנת הטבע ביום שישי לפני כשבוע אירוע בהשתתפות עשרות משפחות אשר הגיעו ליער עירון-חריש במטרה לחזק את ההיכרות והחיבור למקום דרך פעילות אינטראקטיבית ותחנות הדרכה של מדריכי בית הספר שדה חוף הכרמל ורכז שמירת הטבע באזור, המשתתפים הכירו את בעלי החיים, הצמחייה והחשיבות של יער עירון למסדרון האקולוגי הארצי ונחשפו למאבק נגד הרחבת העיר חריש לשטחי היער ולשטחי המסדרון האקולוגי.

חשוב להכיר ולהצטרף:

קישור לעצומה - לחץ כאן.

מסמך עמדה - החברה להגנת הטבע.

נייר עמדה - החברה להגנת הטבע.