המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למתן מענה לאוכלוסיה בתחום הפרט המשפחה והקהילה. העיקרון המנחה אותנו הוא להביא לתפנית חיובית בחיי הפרט המשפחה והקהילה, לחיזוק והעצמת היישובים, תוך מגמה להקנות ידע ויכולת לפתרון בעיות.
השרות ניתן ע"י צוות עובדים סוציאליים וכן סטודנטים לעבודה סוציאלית - בישוב או במשרדי המחלקה.
המחלקה פועלת עפ"י חוקי המדינה, נוהלי משרד הרווחה ובהתאם למדיניות המועצה.
עבודת המחלקה נעשית תוך תחושת מחויבות לתושבים למתן שרות מקצועי על פי צורכיהם. שמירה על כללי האתיקה המקצועית, שמירת סודיות ומתן כבוד לפונה.

בעלי תפקידים - המחלקה לשירותים חברתיים

שעות קבלת קהל

בימים א' - ה' בין השעות: 08:00-15:00. בתאום מראש בלבד.

מייל המחלקה: [email protected]

כתובת המחלקה: בנין מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר 3780900
ניתן להשאיר הודעה במענה הקולי בטלפון 04-6177360 או בשלוחה הישירה.