אסף כגן
עו"ס מנהל המחלקה וראש מכלול אוכלוסייה מועצתי | רכז נגישות מועצתי
04-6177656
054-6719692

המועצה האזורית מנשה פועלת למען הנגשה לכל האוכלוסיות. על כן- ובהתאם לחוק מינה ראש המועצה את מנהל המחלקה לשירותים חברתיים, שמשי כהנא להיות רכז הנגישות של המועצה. החוק קובע כי על רכז הנגישות להיות בקיא בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

תפקידו של רכז הנגישות עפ"י חוק הינו מסירת מידע לציבור על נגישות המקום שבו הוא ניתן ומתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי בעניין הנגישות. ביוזמת רכז הנגישות של המועצה הוקם צוות משותף לעובדי מועצה ותושבים מתנדבים לקידום נושא הנגישות במועצה. הצוות פתוח לקבלת מתנדבים מהישובים והוא מתכנס מדי כחודש וחצי באולם הישיבות במועצה.

מסמכים להורדה: