פורום רכזי קיימות

בכל בתי הספר של המועצה ישנו רכז/ת קיימות אשר מקדם/ת את נושא הקיימות בבית הספר.

תפקיד זה משמעותי מאוד וכולל:

  • ליווי והנחיה של מנהיגות ירוקה
  • בניית תכניות חינוכיות שנתית
  • הפסקות פעילות לתלמידים
  • עידוד הפרדה של פסולת בבתי הספר
  • צמצום במשאבים
  • קיום שיח שוטף בבית הספר על נושאי הקיימות ועוד.

על מנת לתמוך ברכזי הקיימות הקמנו פורום רכזים, בו מתקיימת למידת עמיתים, וסיוע בבניית תכנית שנתית וליווי לאורך הדרך על ידי רכזת חינוך סביבתי של המועצה. הפורום מתכנס 4 פעמים בשנה ללמידת עמיתים וקידום יוזמות חדשות.