פרטי יצירת קשר

אילן שדה
ראש המועצה

רונית חכם
מנהלת לשכה

ראש המועצה אחראי על קביעת מדיניותה של המועצה וישומה. הוא פועל בשיתוף פעולה עם צוות עובדי המועצה תוך מתן קשב מלא לצרכי התושבים, וזאת בכדי שתושבי המועצה האזורית מנשה יוסיפו ליהנות מחינוך מיטבי, סביבה נקיה, פעילות תרבותית ענפה ואיכות חיים גבוהה.

תפקידי ראש המועצה:

  • התווית וקביעת מדיניות בכל הנוגע לניהול השוטף של המועצה.
  • קביעת ומימוש מטרות אסטרטגיות בעלות השפעה עתידית לטווח הארוך, כגון: תוכניות ארוכות טווח בחינוך, תוכניות אב לאיכות הסביבה, פיתוח תעשיה ומסחר אזורי והתאמת תוכניות מתאר ארציות ומחוזיות לצרכי המועצה.
  • תיאום מול משרדי הממשלה השונים בכל הנוגע לבינוי, פיתוח והקצאת משאבים.
  • שמירה על תקציב מאוזן וגיוס תקציבים לקידום המועצה.
  • מעקב שוטף אחר ביצוע החלטות ומדיניות המועצה.
  • ניתוב משאבי המועצה לפיתוח הישובים ולפיתוח אזורי.
  • ראש המועצה עומד בראש הצוות החינוכי-קהילתי המתווה את הערכים שלאורם מתחנכים בני הדור הצעיר.

דבר ראש המועצה

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

כתובת המחלקה: לשכת ראש המועצה האזורית מנשה מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר, מיקוד 3780900