פרטי יצירת קשר

יוסי לאופר
קצין בטיחות מועצתי

תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה:

 • לפקח שהנהגים המועסקים במועצה, יקיימו את כללי הבטיחות ויצייתו להוראות פקודות התעבורה.
 • פיקוח על תקינות רכבי המועצה.
 • לוודא שמצב בריאותם של הנהגים תואם את דרישות דיני התעבורה.
 • הדרכת הנהגים בענייני נהיגה / טעינה / פריקה וטיפול ברכב.
 • הסדרת וקביעת סדרי בטיחות תנועה בשטח המועצה.
 • חקירת תאונות דרכים כולל נזק בלבד, והסקת מסקנות המתבקשות בדבר מניעתן בעתיד ולפעול לכך.
 • טיפול בתלונות נוהל 6 - נהיגה לא זהירה ברכב המועצה.
 • ניהול תיקים ורישומים לכלי הרכב ולנהגים.
 • קיום פעולות הדרכה והסברה בנוגע לאחזקתם התקינה של כלי הרכב והנהיגה הנכונה עפ"י תקנות התעבורה וכללי הזהירות הנדרשים.
 • ביצוע מעקב טיפולים / תיקונים / רישוי שנתי .
 • פיקוח על תקינות תחנות הסעת תלמידים .
 • פיקוח על שעות נהיגה ומנוחה של הנהגים המקצועיים (תקנה 168).
 • אישור חברות הסעה לקבלני משנה שמבקשים לבצע הסעות עבור המועצה.
 • ביצוע ביקורות לקבלני המשנה - בהסעות תלמידים.
 • הסבת דוחות תנועה על שם המבצע .

סמכויות קצין הבטיחות:

קצין הבטיחות רשאי לאסור את השימוש ברכב שבבעלות המועצה ולהתנות את השימוש בו בתיקונו.
חובתו של קצין הבטיחות לדווח למשרד התחבורה על מצבו הבריאותי של נהג שנהיגתו יכולה לגרום לתאונה או לסכן נהגים אחרים והולכי רגל.

שעות קבלת קהל

יש לתאם מראש עם יוסי לאופר

כתובת המחלקה: מרכז אזורי מנשה , אגף המשק- אומן ד.נ חפר 3780900