פרטי יצירת קשר

נועה מאסטרו סגל
מנהלת מחלקה

מאיה דהן
מזכירת המחלקה

הדס ילינק
רכזת קיימות וחינוך סביבתי

שירי רוזן
רכזת משאבי סביבה ומיחזור

 

במועצה האזורית מנשה אנחנו מאמינים בקיימות כדרך חיים, ופועלים למימוש ערכי הקיימות בכל הרמות, החל מגני ילדים, בתי ספר, חינוך א-פורמאלי, קהילות ביישובים ובמחלקות המועצה.  

פעילות מחלקת איכות הסביבה והקיימות:

 • קידום הקיימות ושמירה על איכות הסביבה בכל שטחי המועצה
 • הובלת פרויקטים קהילתיים – סביבתיים ביישובי המועצה
 • חינוך לקיימות בכל שכבות הגיל מגני ילדים ועד חינוך מבוגרים, דרך אירועי שיא, תכניות חינוכיות, קורסים, הרצאות, השתלמויות, סיורים ועידוד לאורח חיים מקיים.
 • עידוד והסברה להפרדת פסולת למיחזור לתשעה זרמים שונים אשר נגישים לכלל תושבי המועצה במרכזי המיחזור ביישובים.
 • קידום פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית הכוללת חיסכון בחשמל ומעבר לאנרגיה מתחדשת ברחבי המועצה.
 • שמירה על השטחים הפתוחים ומסדרונות אקולוגיים בתכנית הכוללנית של המועצה.
 • יצירת שבילים ונקודות חמד לרווחת התושבים בטבע הקרוב לבית.
 • ריכוז וועדת איכות סביבה של המועצה -בה חברים חברי המליאה ונציגי ישובים.
 • ריכוז תחום איכות סביבה בבניין המועצה - עבודה מול מנהלי המחלקות ליצירת שיתופי פעולה פוריים.
 • פיקוח ואכיפת חוקי הסביבה כמו: רעש, זיהום אוויר מים או קרקע, מעקב ניטור מפעלים, ניקיון והשלכת פסולת, חיות בר.
 • קשר קבוע מול כל הגופים הסביבתיים כמו: קק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע, מרכז המועצות ועוד.
 • קידום שיתופי פעולה בנושאי סביבה חוצת גבולות עם הרשויות שגובלות במנשה.
 • קידום שיקום נחלים יחד עם רשות ניקוז הכוללת- יצירת פינות חמד לאורך הנחלים והעלאת המודעות לשמירה על הנחלים

 

 

 שעות קבלת קהל

בימים א'-ה' - בתאום טלפוני מראש

כתובת המחלקה: מחלקת הקיימות, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר, מיקוד 3780900

קיימות ואיכות הסביבה אוקטובר.pdf