תחום פרט ומשפחה כולל את העובדים הסוציאליים ביישובים אשר עבודתם נעשית בגישה קהילתית ובאה לסייע לקהילה, למשפחות וליחידים.

לכל אחד מהיישובים ישנו עובד סוציאלי המהווה כתובת מרכזית לכל פניה הן מהתושבים והן ממוסדות היישוב. כמו כן העובד הסוציאלי מאתר ויוזם התערבויות פרטניות או קהילתיות עפ"י התרשמותו המקצועית או מחויבותו המקצועית. 

אנו מחזקים את הנגישות אל האוכלוסייה במגמה לאתר צרכים ולתת מענים, תוך שיתוף התושבים ומערכות שונות בקהילה ומחוצה לה. אנו עוזרים במיצוי זכויות הפרט, מסייעים לממלאי תפקידים, צוותים, ועדות ומערכות אחרות בקהילה ומהווים גורם מתווך בין המוסדות לפרטים. העבודה מתבצעת ביישוב או במחלקה.
ניתנת עדיפות לאוכלוסיות הבאות: זקנים, ילד ונוער בסיכון, משפחות עם קשיים בתפקוד המשפחתי, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, פונים במצבי משבר, גירושין, מחלה קשה, אבדן.

העובד הסוציאלי בונה עם הפונים שלנו תכנית התערבות על פי הצרכים העולים בעבודתם המשותפת.

העובד הסוציאלי ימשיך בליווי מקצועי תוך בחינה משותפת של שירותים התואמים לצרכים- כמו מרכזים טיפוליים למשפחה בתחום ילדים, בתחום נוער, משפחתונים ומועדוניות, טיפול בפגיעות מיניות, יישום חוקי הגנה על ילדים ונוער כמו גם סומכת למשפחה, מטפח לילד, תמיכה ביתית, סידור אומנה וסידורים חוץ ביתיים.

העובד הסוציאלי  היישובי יפנה ליחידות השונות בתוך המחלקה ומחוצה לה בכל תחום שמשרד הרווחה מאפשר מענים מתאימים.

רשימת עו"סים ישוביים

 

עובדים סוציאליים לחוק:

חוק הנוער- לילך ששון-  טלפון- 6187707 , מייל [email protected]

חוק סדרי דין- רכזת אמה גוטמן - טלפון- 6177363, מייל [email protected]