• ריסוס תיקנים במערכות ביוב מרכזיות אופן יזום.
  • הדברת מכרסמים במערכות ביוב המרכזיות בכל ישובי המועצה.
  • הזרקת עצי אורן נגד תהלוכן האורן.
  • ניטור והדברת יתושים וזחלי יתושים - אחת לשבוע בנחלים ובתעלות המים - מרץ - נובמבר.

הדברת מזיקים מרחבי המועצה.pdf