לאה פרי
מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה
מיכל כהן ויטה
מזכירת המהנדסת והוועדה, העברת זכויות בטאבו
טל שגן
מפקח בניה
אורית טורג'מן
מפקחת בניה