מפת עמדות המחזור 

בכל יישובי המועצה מצויות עמדות מחזור מסודרות בהן ניתן למחזר את כל סוגי הפסולת: קרטון, נייר, בקבוקים, טקסטיל, זכוכית ואריזות. כל פסולת נאספת בנפרד ומעוברת למפעל מחזור. עמדות המחזור נבנו בתמיכת המועצה. המועצה ממשיכה לתמוך בבניית עמדות חדשות ובשדרוג עמדות קיימות.

עמדןת מחזור בישובים