תברואהפינוי אשפה מכל יישובי המועצה בתחום הרשות בתדירות של פעמיים בשבוע.

פינוי קרטון למחזור בתדירות של אחת ל10 ימים.

פינוי נייר ועיתון- פעם בשבועיים.

פינוי פסולת אורגנית מ-9 ישובים.

פינוי פסולת גזם גננית מתבצע אחת לשבועיים לאתר היישובי שהוכן בכל ישוב. כשהאתר מתמלא מוזמן קבלן לביצוע הריסוק בישוב והגזם משמש לייצור קומפוסט במט"ש עירון.

הזמנה ואספקת מכלי אשפה, מחזור וקומפוסטרים בהשתתפות המועצה ב- 50%.

טיפול במזיקים באופן יזום ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

ריסוס עשבייה - קיץ/חורף ע"פ דרישת הישובים.

דיגום מים - בדיקת איכות מים מיקרוביאליות בכל ישובי המועצה, ע"י דוגם מוסמך.