סיור ליקוט ובישול - יתיר שדה


סיור בעקבות מאיר אריאל - קיבוץ משמרות


מרבד ירוק - וואדי ערה