אתי עוזר
ראש צוות ומנהלת תחום שלם- נוער, צעירים, להט"ב
04-6187709

תכנית להבה - המתמקדת באיתור ומניעה במרחב הכפרי, יצירת שיתופי פעולה מקצועיים וכלכליים לטובת בני הנוער, צוותי החינוך וההורים במרחב הכפרי.
 
נוצ"ץ – מענה עבור נוער קצה ומשפחותיהם, ליווי ועזרה לצעירים לפני גיוס ובמהלך השירות הצבאי.
שתי תכניות אלו פועלות בשותפות עם מחלקות נוער, חינוך, בטחון קהילתי (ותכנית 360) ליצירת שפה משותפת ומענה כולל לתחומים השונים.
 
צעירים -
 
יתד - תכנית ליווי וטיפול בצעירים בסיכון, טיפול רגשי, מיצוי זכויות, מציאת מסגרות מתאימות וליווי, הכשרות ולימודים.
כחלק מיתד (אע"פ עצמאותה במשרד) קיימת תכנית מרחב תעסוקה –תכנית המיועדת לקדם את הפרט במרחב התעסוקתי בליווי מותאם.
שתי תכניות אלו פועלות בשותפות מרכז צעירים ותכנית מעברים – על בניית מאגר מידע לגבי צעירי המועצה, מתן מענה נגיש תחת מטריה משותפת ועוד.
 
להט"ב- מענה עבור קהילת להט"ב ומשפחותיהם, ייעוץ, הכוונה וטיפול.