פרטי יצירת קשר

יונתן ציטרינוביץ
פקח איכות הסביבה

דו פיימן
פקח איכות הסביבה

מטרת יחידת הפיקוח הינה העלאת רמת החיים בתחום המועצה באמצעות אכיפת מכלול חוקי העזר של המועצה וכן אכיפת חוקי מדינה הנוגעים לרשות בתחומים שונים כגון:

  • איכות סביבה ומפגעים סביבתיים – גזם, פסולת גושית, פסולת בנין, שריפת פסולת, צמחיה פולשת
  • רישוי עסקים – בדיקה בדבר קיום רישוי וביקורות רישוי עסקים בתחום הרשות
  • גרוטאות ורכבים נטושים
  • פגיעה בתשתיות  
  • השלכת פסולת בתחום הרשות
  • כלבים משוטטים

ביחידה עובדים שני פקחים העובדים לפי חלוקה אזורית ויישובית בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הקהילה ובעלי תפקידים בישובים

לפניות למחלקת פיקוח ניתן להתקשר ל-04-6187759  (באין מענה בשלוחה, תועבר השיחה למוקד פניות הזמין 24/7 להשארת הודעה)

  • פניות בנושא זיהום אוויר, עשן ורעש

יש לפנות לאתר איגוד ערים לאיכות הסביבה או בטלפון 04-6123415

  • פניות בנושא לכידת כלבים משוטטים 

יש לפנות לאתר איגוד ערים וטרינרי שומרון או בטלפון 04-6373094

מוקד קבלת הודעות – 04-6904000