טבלת אנשי קשר - מחלקת פיקוח
שם תפקיד טלפון מייל
יונתן ציטרינוביץ פקח איכות הסביבה 04-6187759 yonatanc@menashe.co.il
דו פיימן פקח איכות הסביבה 04-6187759 danf@menashe.co.il

מטרת יחידת הפיקוח הינה העלאת רמת החיים בתחום המועצה באמצעות אכיפת מכלול חוקי העזר של המועצה וכן אכיפת חוקי מדינה הנוגעים לרשות בתחומים שונים כגון:

  • איכות סביבה ומפגעים סביבתיים – גזם, פסולת גושית, פסולת בנין, שריפת פסולת, צמחיה פולשת
  • רישוי עסקים – בדיקה בדבר קיום רישוי וביקורות רישוי עסקים בתחום הרשות
  • גרוטאות ורכבים נטושים
  • פגיעה בתשתיות  
  • השלכת פסולת בתחום הרשות
  • כלבים משוטטים

ביחידה עובדים שני פקחים העובדים לפי חלוקה אזורית ויישובית בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הקהילה ובעלי תפקידים בישובים

לפניות למחלקת פיקוח ניתן להתקשר ל-04-6187759  (באין מענה בשלוחה, תועבר השיחה למוקד פניות הזמין 24/7 להשארת הודעה)

  • פניות בנושא זיהום אוויר, עשן ורעש

יש לפנות לאתר איגוד ערים לאיכות הסביבה או בטלפון 04-6123415

  • פניות בנושא לכידת כלבים משוטטים 

יש לפנות לאתר איגוד ערים וטרינרי שומרון או בטלפון 04-6373094

מוקד קבלת הודעות – 04-6904000