פרטי יצירת קשר

מיטל ניסים
מנהלת המחלקה

מחלקת הגבייה והשומה אמונה על עריכת השומה וגביית תשלומי ארנונה, תשלומי חינוך היטלים ואגרות מתושבי המועצה ובעלי עסקים. 

הארנונה היא מס המוטל על ידי המועצה על המחזיק בנכס. מס הארנונה נגבה בהתאם לחוק ההסדרים במשק המדינה, התשנ"ג 1992. ארנונה מוטלת על בניין, אדמה חקלאית וקרקע תפוסה הנמצאים בתחום שיפוט המועצה. חיוב הארנונה הינו שנתי, ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר של אותה שנה. שיעורי הארנונה נקבעים על ידי מליאת המועצה והם מתפרסמים בצו המיסים שמפרסמת המועצה אחת לשנה.

חיוב הארנונה מחושב על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע (מ"ר). ההכנסות מהארנונה מהווים מרכיב עיקרי בתקציב המועצה וכפועל יוצא מכך משמשים למימון פעילויות ושירותים שמספקת המועצה (חינוך, איכות סביבה, אירועי תרבות, שירותי רווחה, פינוי פסולת, ביטחון ועוד).

שעות קבלת קהל

 ימים א'-ד' מ- 8:15 עד 15:30

יום ה' מ-8:15 עד 15:00. 

כתובת המחלקה: המחלקה לגבייה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר, מיקוד 3780900