רז הורניק
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

פנו אלינו

מבקר המועצה פועל מכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), פקודת המועצות המקומיות ופקודת העיריות המגדירות את תפקידו ואופן פעולתו. תפקידו של מבקר המועצה הוא לבדוק כי פעולות הראשות והגופים הנסמכים לה נעשות על פי חוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות החיסכון.

מטרת הביקורת היא לסייע לעובדי הראשות להגשים את חזון המועצה תוך כדי עמידה בחוקים, התקנות והרגולציה כפי שנקבעו על ידי מדינת ישראל, לשפר וליעל את תהליכי העבודה במועצה וזאת לטובת ורווחת תושבי המועצה.

המבקר הינו גם הממונה על פניות הציבור ואחראי על בדיקתן ובירורן של תלונת המוגשות אליו על ידי תושבי המועצה.

המבקר יבדוק לגבי כל פניה ותלונה שתוגש אליו פרט למקרים הבאים:

  • בעניין התלוי ועומד בדיון בבית משפט או בבית דין, או בעניין שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
  • תלונות המטופלות במקביל והמתבררות במשרד מבקר המדינה, במשטרה או בכל ראשות ציבורית אחרת.
  • תלונה אשר הוגשה כעבור שנה מיום האירוע.
  • תלונות אנונימיות.
  • תלונות המופנות אלינו לידיעה.

אין בהחלטותיו וממצאיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין בירור פנייה או תלונה כלשהיא, כדי להעניק למתלונן או לכל אדם אחר, זכות או סעד בבית משפט ואין בהחלטותיו כדי למנוע זכות או סעד שהפונה זכאי לו על פי חוק.

ניתן ליצור קשר עם המבקר באמצעות המייל, הטלפון או בתיאום פגישה מראש.