מיטל נומדר
עוזרת גזבר ומנהלת רכש

 

מאגר יועצים וספקים.pdf