קרן מושקוביץ
עוזרת גזבר ומנהלת רכש

שימו לב:

דיוורים (מיילים) חוזרים (העולים על גודל של 5mb) יש לשלוח בג'מבו מייל או לפצל למספר דיוורים (מיילים) אשר אינם עולים על גודל של 5 mb.

מאגר יועצי המועצה אזורית מנשה