לוי אדיב ז"ל

10.2.1962 - 17.1.1958

לוי אדיבלוי אדיב, חבר קיבוץ עין שמר עלה לארץ מפולין בשנת 1930. אדיב היה רפתן, עבד במפעל הגומי, היה שומר שדות וכיהן בתפקידים שונים בקיבוץ ובאזור, אשר במסגרתם טיפל באדמות ובענייני ההתיישבות. הוא עמד בראש משקי גוש השומרון והיה חבר הנהלת "תנובה".

בשנים שלפני קום המדינה עסק אדיב רבות בביטחון ותרם לתאום יציאת הצבא והמשטרה הבריטית מהאזור בעת עזיבת השלטון הבריטי את הארץ. האנגלים ראו באדיב את נציג האזור. עם הערבים הוא יצר קשרים טובים שיצרו אווירה רגועה באזור. בעיניהם הוא נחשב למוכתר המקום, בזכות ידיעתו את שפתם, מנהגיהם ונימוסיהם. הם קראו לו "מיסטר לוי" ורכשו אליו אמון וכבוד. הוא קיבל למשמורת את "סנפטה", סוסתו האצילה של הקולונל הבריטי, כסמל של שומרי המרחב. בהיותו ראש מועצה, תרם לוי לקידום פעילותה והקים את מפעל הביוב האזורי.