חיותה שחם שלם
רכזת הגיל הרך בחברה הערבית
04-6177320
054-2620648
 

בשטח המועצה פועלים 49 גני ילדים בפיקוח משרד החינוך: במסגרות חינוך הממלכתי, ערבי, ממלכתי דתי וחינוך מיוחד. בגני הילדים במועצה מתחנכים כ-1,000 ילדים. לגילאי לידה-שלוש מתקיימות בישובים השונים מסגרות חינוכיות, במעונות יום עם סמל מוסד של התמ"ת ובמסגרות פרטיות, כולן נותנות מענים חינוכיים לילדי הישובים ולהורים. במסגרות אלו מתחנכים כ-500 ילדים.

רכזת הגיל הרך במועצה מסייעת בפיתוח מערכות חינוך מקצועיות ביישובי המועצה, תוך נקיטת צעדים להתאמת המערכות למציאות המשתנה. טיפוח וביסוס צוות חינוכי מקצועי אזורי המאגם משאבי ידע ופועל תוך שיתוף פעולה מירבי למתן מענה איכותי לצרכיי הילדים, ההורים והקהילה. הבטחת סביבה חינוכית ופיזית העונה לצרכיי הילדים ומבטיחה את שלומם וביטחונם.

היחידה יוזמת, מתכננת ומסייעת בביצוע והטמעה של תכניות חינוכיות בגנים ומפגשי העשרה למחנכים ולהורים, ופועלת, בשיתוף היחידה לחינוך מיוחד, למתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים.

כל הפעילות מתנהלת תוך קשר הדוק ושיתוף פעולה עם בעלי תפקידים בישוב, במועצה (מנהלת מחלקת חינוך, גזבר, תחבורה, רווחה, פיתוח קהילתי, בטחון ובטיחות, הנדסה קיימות ועוד ) ועם בעלי תפקידים במשרדי הממשלה (חינוך ות.מ.ת)

בניית התכניות ויישומם נעשים בשיתוף פעולה מלא עם מנהלות הגיל הרך וועדות החינוך ביישובים, ובשיתופי פעולה בין המחלקות השונות במועצה, לאחר בדיקת הצרכים והציפיות שעולים מן המערכות השונות.

תכנית העבודה ממשרדה של הרכזת:

  • הפעלת מערך ניהול/הדרכה מקצועי בכל ישובי המועצה.
  • הפעלת מענים חינוכיים בגני הילדים ובמשפחתונים, בשיתוף התכנית הלאומית.
  • הפעלת תכניות בשיתוף בין מחלקות המועצה וצוותי החינוך בגני הילדים ומעקב על ביצועם. (קיימות, סל תרבות).
  • בניית וניהול תכניות לטיפוח והעמקת השייכות של המערכות בישובים לאזור.
  • בניית תכניות התמקצעות לצוותי הגיל הרך: מנהלות, גננות, ומטפלות.
  • ניהול תכנית סל תרבות לגני הילדים, (צפיית הילדים במופעי אמנות בתחומים שונים, באופן מדורג ובתכנון רב שנתי. קיום המופעים בשעות הלימודים, כדי להבטיח נוכחות מירבית של הילדים).
  • ניהול ישיר של גני הילדים במייסר ואום אל קוטוף הניהול נעשה בשיתופם המלא של יו"ר הועד וועדות החינוך בישובים. (שיבוץ הילדים לגנים, הכשרה והדרכה לצוותים החינוכיים, תכנית העשרה לגני הילדים).
  • ניהול הקשר עם משרדי הכלכלה הרווחה ומשרד החינוך.