יוסף מנחם ז"ל

27.12.1968 - 10.2.1962

יוסף מנחםיוסף מנחם, חבר קיבוץ מענית, עלה לארץ מליטא ב- 1944 והצטרף לקיבוץ מענית. התנדב לצבא הבריטי ושימש כמתורגמן במודיעין. בקיבוצו עבד במספוא, מילא תפקידים שונים ועסק בפעילות ציבורית באזור מטעם מפ"ם.

את ניסיונו המוניציפאלי רכש כשכיהן עם קום המדינה כראש המועצה המקומית כרכור. בעת כהונתו סופח הכפר הערבי מייסר למועצה ולמרות חששות שהיו בקרב חברי מליאה, נוצר שיתוף פעולה טוב בין המועצה לכפר. נסלל בכפר כביש, הוקמו טיפת חלב ומבנים לביה"ס כשגולת הכותרת, התקנת רשת החשמל.

לקראת תום כהונתו הונחה בכפר אבן הפינה למסגד. בתפקידו כראש מועצה בעת המיתון ששרר בארץ, קיים מאבק אמיץ למען החקלאים והפחית את הארנונה שלהם באחוזים רבים. הוא יצר קשרים טובים עם משרדי הממשלה ומונה לוועדות ארציות ומחוזיות. בחזונו שאף להגדיל את השירותים לחקלאים בכל המגזרים, כדי שרווחיות החקלאות תשמר. לצד זה ראה חשיבות בפיתוח הפעילות התרבותית והרחבת ההשכלה להתיישבות העובדת. לאחר תום כהונתו כראש מועצה, בשנים 1970-1980, הקים וניהל את המכללה האזורית מנשה.