פרטי יצירת קשר

לאה פרי
מהנדסת המועצה והוועדה לתכנון ובנייה

מיכל כהן ויטה
מזכירת המהנדסת והוועדה, העברת זכויות בטאבו

פארס אבו הדבה
מנהל מח' רישוי ומידען הוועדה

דלית דקל לוי
בודקת היתרים

נועה תבורי
בודקת היתרים

יפעת מצלאווי
בודקת היתרים

הילה דובב
תכניות (תב"עות) , השבחה

טל שגן
מנהל מחלקת פיקוח ואחראי ארכיון הוועדה

צח כהן
מפקח בניה

אורית טורג'מן
מפקחת בניה