1
נוהל
2
פרטים

קבלת אישור תושב

אישור תושב הינו מסמך החתום על ידי מנכ"ל המועצה והמאשר בציון שם התושב ומספר הזהות שלו כי הוא תושב הישוב בו הוא מתגורר וכי הישוב הינו בתחומי השיפוט של המועצה.

אישור תושב ניתן לכל תושב הרשום במשרד הפנים כתושב באחד מיישובי המועצה. 

לפני בקשתך להוצאת אישור התושב מהמועצה עליך לפנות לוועד המקומי של הישוב בו אתה מתגורר ולבקש לקבל אישור על היותך תושב מנציגי הועד המקומי. 

התושב יעביר למזכירת מנכ"ל המועצה את אישור הוועד המקומי.  ללא אישור הוועד המקומי לא ניתן יהיה לקבל אישור תושב מהמועצה.

לאחר קבלת אישור הוועד המקומי תבדוק מזכירת מנכ"ל המועצה את רישום התושב במשרד הפנים

**מאחר והמועצה מקבלת עדכון מידי רבעון ממשרד הפנים, אם נרשמת במשרד הפנים בפרק הזמן שלפני קבלת העדכון אצלנו, לא תופיע ברישומי משרד הפנים כתושב היישוב ולא נוכל להוציא לך אישור תושב.

לא ניתן להוציא אישור תושב למי שאינו מופיע ברישומי משרד הפנים.

לאחר קבלת אישור הוועד המקומי ולאחר שבדיקת רישומי משרד הפנים הוכיחו כי התושב אכן רשום וגר בישוב -  מזכירת המנכ"ל תעביר לתושב במייל (סרוק ובצבע) אישור תושב, החתום ע"י מנכ"ל המועצה.

בעת הצורך - ניתן לבוא ולקחת את האישור המקורי במשרדי מנכ"ל המועצה בשעות העבודה המקובלות, רצוי לתאם ולוודא מראש כי האישור מוכן וממתין לאיסוף התושב במשרד מנכ"ל המועצה: 04-6177304 או במייל [email protected].

**לשון ההודעה הינה זכר אך מתייחסת לשני המינים כאחד

בקשה למתן אישור תושב

*יש לוודא כי כל הפרטים שמילאת זהים לפרטים המופיעים בתעודת הזהות

 

לפני בקשתך להוצאת אישור התושב מהמועצה עליך לפנות לוועד המקומי של הישוב בו אתה מתגורר ולבקש לקבל אישור על היותך תושב מנציגי הועד המקומי. 

 

 

 

 

 

אם בדיקת רישומי משרד הפנים הוכיחו כי התושב אכן רשום וגר בישוב -  מזכירת המנכ"ל תעביר לתושב במייל (סרוק ובצבע) אישור תושב, החתום ע"י מנכ"ל המועצה.

בעת הצורך - ניתן לבוא ולקחת את האישור המקורי במשרדי מנכ"ל המועצה בשעות העבודה המקובלות, רצוי לתאם ולוודא מראש כי האישור מוכן וממתין לאיסוף התושב במשרד מנכ"ל המועצה: 04-6177304 או במייל [email protected].

**לשון ההודעה הינה זכר אך מתייחסת לשני המינים כאחד

 

Browser not supported