חיים כפרי ז"ל

20.9.1952 - 20.2.1950

חיים כפרי

לראש המועצה האזורית הראשון מונה חיים כפרי, חבר קיבוץ מענית. כפרי עלה לארץ מצ'כוסלובקיה בשנת 1937 והיה ממקימי קיבוץ מענית. היה נוטע, כיהן כמרכז משק ועמד בראש ועד ההנצחה לחביבה רייק.

בשנים 1947-1950 היה יו"ר גוש משקי עמק חפר והשומרון. בשנת 1947, בהיותו יו"ר גוש משקי השומרון, ניהל כפרי התכתבות עם גולדה מאירסון בתפקידה אז כמנהלת המחלקה המדינית של הסוכנות, עקב השמועות שפשטו מדיוני ועדת המשנה של האו"ם, בה עלתה הצעה להעביר את כביש חדרה-כרכור למדינה הערבית. החשש לגורל היישובים גן השומרון, עין שמר ומענית-נרבתה, היה רב. התשובה של מאירסון לכפרי הבטיחה את השארות היישובים הללו בשטח המדינה היהודית לכשתקום, כאשר מענית תהווה את נקודת קו התפר. המאבק על המקום סייע לדבריה, בשרטוט קו הגבול המוצע למדינה שבדרך.