זמני פינוי אשפה

קו 1

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

מתחם עין שמר

להבות חביבה

אלונית עין שמר

מגל

להבות חביבה

אלונית עין שמר

מגל

שדה יצחק

דוכן ג"ש

משטרת עירון

שדה יצחק

דוכן ג"ש

משטרת עירון

 

אום אל קוטוף

גרנות

ברקאי

אום אל קוטוף

גרנות

 

מצפה אילן

גבעת חביבה

מט"ש עין שמר

מצפה אילן

גבעת חביבה

 

גן שומרון

דוכן ג"ש

לולים גן שומרון

גן שומרון

דוכן ג"ש

 

רסמי

תלמי אלעזר

 

מקורות עין שמר

תלמי אלעזר

 

מקורות עין שמר

מטבח גן שמואל

 

מתחם עין שמר

מטבח גן שמואל

 

מתחם עין שמר

אלונית מענית

 

 

אלונית מענית

 

 

מתחם עין שמר

 

 

קו 2

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

קציר

מאור

אורגני כללי

קציר

מאור

כתום

אל עריאן

כפר פינס

 

אל עריאן

כפר פינס

רישוי עלימי

עין עירון

 

קרית חינוך

עין עירון

 

בתי ג"ש מצד כרכור

 

מבואות עירון

בתי ג"ש מצד כרכור

 

אולפנא

 

רישוי עלימי

אנדרטה

 

אנדרטה

 

 

 

קו 3

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

שער מנשה

מייסר

רגבים

שער מנשה

מייסר

רגבים

נווה מנשה

מצר

כפר גליקסון

נווה מנשה

מצר

כפר גליקסון

משמרות

 

אלוני יצחק

משמרות

מטבח מענית

אלוני יצחק

קריית חינוך

 

גן שמואל

מקורות מצר

דגים מענית

גן שמואל

מבואות עירון

 

עין שמר

 

 

דגים מענית

אלונית מענית

 

דגים מענית

 

 

עין שמר

 

 

מטבח מענית

 

 

מטבח ג"ש

 

 

מטבח ג"ש

 

 

 

קו 4

יום ראשון

       

 

מענית

       

 

מי עמי

       

 

ברקאי