שפ"ח – שירות פסיכולוגית למוסדות החינוך, לתלמידים והוריהם – יעוץ, הדרכה, טיפול במיקוד קצר מועד, הערכות פסיכולוגיות, השתתפות בוועדות ועוד.

שחר מנשה  יחידה טיפולית לילדים ונוער, הדרכת הורים מכוונת לטיפולים ממושכים או ארוכי מועד.

יחידה לגיל הרך – מלידה עד 3 – ליווי למוסדות החינוך ולגננות, הערכות התפתחות, הדרכה והכוונה להורים.

שירותים נוספים:

 • ייעוץ והדרכה לצוותים חינוכיים ולצוותים בין- מקצועיים. 
 • איתור הערכה ואבחון לצורכי השתלבות נאותה במערכת החינוך המקומית ומתן המלצות. אוכלוסיית היעד - בתי ספר יסודיים, על יסודיים (חט"ב ותיכון) בתי ספר וגנים לחינוך מיוחד, וגנים מגיל 3-6.
 • אבחוני בשלות לאותם ילדי גן, שעולה הצורך לאבחנם, במעבר מגן חובה לכיתה א'.
 • התערבות במצבי משבר ברמת הפרט, כיתה, בית ספר, משפחה וקהילה.
 • ייעוץ והדרכה קצרי טווח להורים.
 • התערבות טיפולית קצרת טווח לילד.
 • אבחון מערכתי לבעיות לימודיות, התנהגותיות ורגשיות.
 • השתתפות בבניית תוכניות מניעה והתפתחות (כגון: התמודדות רגשית, מניעת אלימות וכד').
 • קיום קשר מקצועי עם מחלקות אחרות במועצה שבפעולתן הן אחראיות לנושאים משיקים לעבודת הפסיכולוגים.
 • השתתפות בועדות שילוב, בועדות השמה, בועדות שיבוץ וערר, בועדות מתי"א (מרכז תמיכה יישובי/אזורי) כמשתמע מחוק החינוך המיוחד.
 • השתתפות בועדות לתכנון טיפול של מחלקת הרווחה.
 • השתתפות בצוותי היגוי ליוזמות חינוכיות וועדות מקצועיות שונות.