הנחיות כלליות לרוכש הדירה - המלצות הוועדה:

  • בדיקת בעלות עפ"י נסח טאבו או חוזה חכירה.
  • הכנת מפה מצבית לבדיקת הנכס (השוואה להיתר הקיים).
  • צילום היתר הבניה, גרמושקה וטופס 4.
  • בדיקת זכויות בניה - בקשת מידע בכתב הכולל את התכניות החלות בשטח.
  • בדיקת הנכס במנהל מקרקעי ישראל.
  • בדיקת כל המסמכים הרלוונטים ע"י עורך דין המתמחה בעניין.

הנחיות אלו הינן הנחיות כלליות לרוכש דירה.

אין הדברים האמורים להעיל באים להחליף יעוץ מקצועי.

אין הוועדה לוקחת אחריות.