פרטי יצירת קשר

ליאת רישין
מדור בנקים

רינת גוילי
מדור ספקים

מילי סטמקר
מנהלת המחלקה

מיכל שיטרית
הנה"ח עמותות רותם וראם

אולגה אטרחימוביץ'
בנקים והו"ק

רלי קטיעי
תחום ספקים

מלי אבדייב
תחום ישובים

 תפקידי המחלקה

 • ריכוז, ניהול ורישום הפעולות הכספיות של מערכת הנהלת החשבונות באגפי ובמחלקות המועצה, בעמותת ראם ובעמותת רותם.
  • רישום חשבונות והתחשבנויות עם ישובי המועצה והוועדים המקומיים.
  • רישום דוחות משרדי הממשלה - תקבולים ותשלומים (משרד החינוך, הרווחה וכו').
  • קליטת תקציבי המועצה השוטפים ותקציבי התב"רים (תקציבים בלתי רגילים/פרויקטים) ומעקב ביצוע.
  • תשלום משכורות לעובדי המועצה, עובדי העמותות והחברה הכלכלית.
 • קיום מערך בקרה על הפעולות הכספיות, כתיבת נהלים והוראות עבודה בנושאים כספיים -  בשיתוף עם הגזבר.
 • ביצוע פקודות תשלום וחשבונות נלווים ובקרתם, ניתוח יתרות הספקים ודוחות למס הכנסה ומע"מ.
 • הכנת דוחות כספיים, רבעוניים ושנתיים למועצה ולגופים הנלווים והעברתם למשרד הפנים.

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

כתובת המחלקה: בנין מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה, ד.נ חפר, מיקוד: 3780900