הרשות הלאומית לביטחון קהילתי תפעל למניעה של אלימות, עבריינות והתנהגות אנטי-חברתית, וכן למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול.

פעולות המחלקה

 • הרשות לביטחון קהילתי תקיים ועדות יישוביות שמטרתן גיבוש יוזמות ותכניות מניעה, יצירת שיתופי פעולה בין מחלקות ואגפי המועצה ותחנות המשטרה. תייצר תמונה יישובית של בעיות פשיעה, אלימות סמים ואלכוהול ומיפוי תופעות ואירועים הדורשים התייחסות.
 • הרשות תבנה מנגנון חוסן קהילתי ומנגנוני תגובה לאירועים, ויצירת רצפים.
 • טיפול ושיקום עבור משתמשים ומכורים – הנגשת שירות לקהילה.
 • הכשרה ופיתוח מקצועי – לקהילה. 
 • עבודה עם מתנדבים, הקמה וליווי סיירות הורים.
 • שיווק והסברה – להעברת מסרים.  
 • שירות לאומי ואזרחי- תמיכה בתהליכי גיוס לקהילה.

תחומי פעולה:

 • חינוך (מוגנות בהסעות, מדריכי מוגנות בבית ספר, חינוך חברתי קהילתי והכשרת צוותים). 
 • אכיפה (מערכים טכנולוגיים, שת"פ עם המשטרה ומחלקת ביטחון).
 • קהילה (סיירות הורים, מניעה והסברה להורים ולכלל הקהילה, קמפיינים יישוביים ושיווק, ימי עיון והכשרת אנשי מקצוע, שת"פ עם היחידה לפיתוח קהילתי).
 • טיפול ושיקום (שת"פ עם מחלקת רווחה, תהליכים בבנייה).
 • פנאי (נוער במרחב הציבורי, התערבות לנוער בסיכון).

מוגנות בהסעות

mns53043 menashe children Transportation si