הלל גרביה ז"ל

17.1.1958 - 20.9.1952

הלל גרביההלל גרביה, חבר קיבוץ גן שמואל עלה לארץ מפולין בשנת 1932, נמנה על חברי עין שמר והיה בקבוצה שעברה לגן שמואל. בגן שמואל עבד בפלחה, בפרדס, בקבוצת הבנייה, בנגרייה ולפני מלחמת העולם השנייה חינך קבוצת נוער עולה מגרמניה.

גרביה נבחר לראשות המועצה האזורית מנשה בהיותו בצוות המנהל של ברית הפיקוח החקלאית. את מרצו השקיע בהקמת קיבוץ מצר והמושבים שדה יצחק ומאור. ביוזמתו הוקנתה למועצה האזורית סמכות של הוועדה לבניין ערים ונקבע אכלוס נמוך (תקן חסר) לגני הילדים ולכיתות בתי הספר, כאשר כמעט בכל ישוב ובעיקר בקיבוצים היו בתי ספר קטנים. בעת כהונתו הוקמה מחלקת הרווחה שסייעה באותה תקופה בעיקר למשפחות במושבים.