פרטי יצירת קשר

אלי אסייג
רכז הועדה החקלאית

המועצה האזורית מנשה הינה מועצה אזורית חקלאית וככזאת שמה לעצמה כמטרה
לשמר ולקדם את הפעילות החקלאית המתקיימת בשטחה.

כעדות לחשיבות הגדולה אותה מייחסת המועצה לפעילות החקלאית ניתן למנות בין היתר בהקמתו של מפעל השבת המים המרשים במסגרתו הוקמו ושודרגו ארבעה מתקני טיפול בשפכים המספקים מיליוני קוב בשנה של מי השקיה שהחיו את החקלאות בישובי המועצה וכן בכתיבת והתווית תכנית אב לשטחים פתוחים בשיתוף אנשי מקצוע והתושבים.

על מנת לסייע בידי המגזר החקלאי, יזם ראש המועצה אילן שדה את הקמת הועדה החקלאית, כך שתהיה פעילה וקשובה לצרכי החקלאים שבשטחי המועצה. הועדה משמשת כזרוע המבצעת של המועצה בתחום זה.

חזון הועדה החקלאית מנשה:

הועדה החקלאית רואה בפעילות החקלאית בשטחי המועצה כמרכיב מרכזי וחיוני במדיניות השמירה על השטחים הפתוחים והאופי הכפרי והחקלאי של המועצה.

הועדה החקלאית תסייע כמיטב יכולתה בידי החקלאים באמצעות העשרה, פיתוח, התחדשות, ייעול וקידום החקלאות ובעידוד חקלאות בת קיימא וזאת על מנת לשמור על קרקעות ומשאבים לדורות הבאים ולאפשר קיום ופרנסה בכבוד מפעילות חקלאית.

הועדה החקלאית תשמש כגשר המחבר לדו קיום בהרמוניה בין תושבי המועצה שאינם חקלאים ובין התושבים שמקור פרנסתם הוא חקלאות, תפעל להעלאת המודעות על חשיבות הפעילות החקלאית לשמירת הצביון הכפרי בקרב כלל תושבי המועצה וזאת באמצעות חינוך, תיירות כפרית, קיימות ופעילויות קהילתיות נוספות.

פעילות הועדה:

  • סיוע בגיבוש קהילת חקלאים מעורבת.
  • ייצוג המגזר החקלאי ושמירה על האינטרסים שלו.
  • בחינת דרכי פעולה לסיוע למכנה משותף רחב ככל האפשר של חקלאים.
  • סיוע בידי החקלאים בתחומי המעטפת.
  • חיזוק הקשר בין תושבי המועצה לחקלאים ולפעילות החקלאית.
  • תכניות הכשרה והעשרה בעיקר בתחומי הניהול הכללי של העסק החקלאי.
  • יצירת עניין ואופק מקצועי חקלאי בדור ההמשך.
  • סיוע לחקלאים בממשקים אל מול גורמים חיצוניים (רט"ג, משרד החקלאות).
  • סיוע באיתור תחומי חקלאות או פעילות חקלאית שיכולה לסייע בייצור מקורות הכנסה חדשים.
  • שותפות בהקמת מו"פ אזורי.

 

אנדרי קישינבסקי מגן שמואל זכה בתואר יקיר ענף המדגה - לחצו לכתבה

זכיית חקלאים ממנשה בתור 100 משקים מצטיינים - לחצו לכתבה