פרטי יצירת קשר

שרון נבות ניר
דוברת ורכזת ניו מדיה ופרסום

תפקיד הדובר:

  1. עמידה בקשר עם כלי התקשורת וייזום כתבות הנוגעות לפעילות המועצה ולתושביה.
  2. עריכה שוטפת של אתר האינטרנט של המועצה.
  3. אחריות לתחום הניו מדיה במועצה
  4. הפקת מידע הנוגע לפעילות המועצה- עבור תושבי המועצה
  5. טיפול במשברים –מבחינה תקשורתית.
  6. מתן תגובות לכלי התקשורת.
  7. בשעת חירום- אחראי על העברת המידע בין המועצה לכלי התקשורת ולתושבים.