אנו רואים חשיבות רבה בחינוך לקיימות החל מהגיל הרך, ולעודד פליאה, סקרנות וחיבור לטבע הקרוב ולסביבה בה גרים הילדים. כ 60% מגני הילדים במועצה הוסמכו כגנים ירוקים. ובכל הגנים מתקיימים טיולים בהם משלבים סקרנות ולמידה מהחוויה לחקר ולמידה בטבע הקרוב ובסביבה הקרובה (אנשים חקלאות, תרבות) . בגני הילדים יש הפרדת פסולת למחזור, גינות ירק, התייעלות אנרגטית והכרות עם מגוון החי והצומח בסביבה הקרובה

בנוסף במהלך השנה הגשנו את הגנים שלנו לקול קורא של המשרד להגנת הסביבה להצבת מדיחים, ואנו מקווים שבשנת הלימודים הקרובה, גני הילדים בהם מתקיים צהרון יתחדשו במדיח כלים וכלים רב פעמיים לשימוש שוטף של הגן.