מקור השם: בחירת השם גן השומרון (לימים שונה לגן שומרון) בטעות יסודה. באותה תקופה לא הקפידו יתר על המידה בשמות אזורי הארץ והחליפו שרון בשומרון.

היסטוריה:  בשנים 1930-33  הגיע ארצה גל עליה מקרב יהודי גרמניה, שראו נכונה את הכתובת על הקיר. לאיש מהם לא היה רקע חקלאי, כולם בני המעמד הבינוני, אקדמאים או סוחרים עמידים. למרות חוסר ניסיונם החקלאי, סברו שלמקצועותיהם בארץ אין סיכוי וברוח אותה תקופה פנו לחקלאות. בשל ההומוגניות התרבותית שלהם והניכור שפגשו בארץ, בחרו להקים  כפר משלהם. בפסח 1934 הונחה אבן הפינה לבית הראשון בכפר כשבאחד היסודות טמנו את מגילת היסוד.

מיקום: דרום מזרח לצומת כרכור.

מספר תושבים: 800.

פרנסות: מעט חקלאות (בעיקר פרחים), עסקים פרטיים ועובדי חוץ.

הרחבה: 140 יחידות.

במקום: גבעת האלונים- בה נמצאים אלונים עתיקים.

גן השומרון לוגו

 


פרטי קשר:
טל:
04-6272248
פקס: 04-6273814
ד.נ. חפר 3882500


 

גן השומרון