פרטי יצירת קשר

נתן קוסקס
גזבר המועצה

דלית שדה
מזכירת גזבר

מיטל נומדר
עוזרת גזבר ומנהלת רכש

חני אוז
קופה

גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של המועצה.
כפועל יוצא מכך, אחראים ראש הרשות והגזבר, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. גזבר המועצה הנו תפקיד סטטוטורי- מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות בצורה מאוזנת תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות.

הניהול הכספי של המועצה האזורית מנשה מתבצע בצורה מיטבית המעניקה למועצה איתנות כלכלית. כראיה לכך, זוכה המועצה מזה למעלה מעשור בפרסי איכות הניהול של משרד הפנים.

תפקידי הגזבר הם:

  • ייעוץ בגיבוש והתווית מדיניותה הכלכלית של המועצה.

  • הכנת תקציב המועצה והבאתו, לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת המועצה.

  • קשר עם משרדי הממשלה לשם קבלת כל הכספים המגיעים לרשות על פי החוק.

  • מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.

  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות ושכר וגבייה.

  • אחריות על ההתקשרויות החוזיות של המועצה .

  • איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות.

  • גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון של המועצה.

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה'  בין השעות 08:00-16:00

כתובת המחלקה: בנין מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר 3780900