פרטי יצירת קשר

גלוריה רוט
מנהלת מחלקה

מחלקת הבריאות עובדת בשיתוף פעולה עם מזכירי היישובים וצוותי הבריאות במטרה לקדם את המודעות בנושא הבריאות ביישובים, כלומר, לפתח את שירותי הבריאות ולהדק את הקשרים בין התושבים למוסדות הבריאות הממלכתיים (משרד הבריאות, שירותי בריאות כללית וכו'). זאת, מתוך ראיית הצרכים המשתנים מתוקף השינויים במבנה האוכלוסייה והפרטת שירותי הבריאות.

מרפאות הישובים - פרטי קשר

טיפות חלב של קופ"ח הכללית בישובים

פעילויות המחלקה מול הגורמים השונים:

 • משרד הבריאות: עדכונים ומעקב אחר שירותי בריאות לתלמיד; שותפות בפרויקטים מיוחדים הקשורים לבריאות; חקירת אירועים חריגים בתחום הבריאות; ייזום ומימוש תוכניות התערבות בקידום הבריאות.
 • שירותי בריאות כללית: פתרון בעיות תקני כוח אדם; שיפוץ מרפאות ואחזקתן; זכויות חברים - ייעוץ בפתרון בעיות בריאותיות הדורשות התערבות רפואית ובירוקרטיות תוך ליווי פרטני לכל מקרה; שיתוף בתוכניות בריאות עתידיות של האזור, שיתוף בקידום בריאות.
 • מגן דוד אדום: הקמת והפעלת תחנת הזנקה הכוללת אמבולנס במרכז האזורי מנשה (מנשה 51). התחנה מופעלת ע"י מתנדבים מהישובים מידי יום, עריכת קורסי חובשים ונהגי אמבולנס למתנדבים מהיישובים. קורסים לצוותי הבריאות ברפואת חירום טרום אשפוזית (S.L.T.H.P) ורענון חובה אחת לשנה; קורסים לקהל הרחב - מטפלות / מתמידים / עובדי חינוך.
 • אגפי המועצה: ראש המועצה - קביעת מדיניות ועדכונים; רווחה - היזון חוזר ושיתוף פעולה עם המערך הסוציאלי; קב"ט - חירום בשוטף והכנה להפעלת שירותי בריאות וסיעוד במצב חירום (אספקה ובקרה אחר ציוד רפואי); המרכז הקהילתי - הגברת המודעות והסברה בקרב תושבי המועצה.
 • חינוך: תכניות לקדום בריאות בבתי הספר.
 • ועדת הבריאות האזורית: צוותי חשיבה בין-יישוביים.
 • רכזי בריאות: עבודה שוטפת מול רכזי הבריאות.
 • צוותי הבריאות ביישובים ובמוסדות החינוך: צוותי הבריאות הם האחיות והרופאים בישובים. אנו עורכים עימם סיורים תקופתיים בניסיון לשפר את הנושאים שאינם מטופלים כראוי בקופות חולים, משרד הבריאות, בתי החולים וכדומה. כמו כן אנו מארגנים ימי בריאות ואירועי בריאות שמטרתם גילוי מוקדם של בעיות רפואיות פרטניות לפי חתך וקבוצות בסיכון גבוה, כולל בדיקות תקופתיות.
 • תכנית אב לשירותי בריאות: פיתוח מודל המאחד מספר מרפאות יישוביות למרפאות אזוריות לשירותי יום ומוקד לילה - זאת, במטרה לתת מענה למגוון שירותי בריאות.
 • שירותי בריאות ליליים: השירות אמור להינתן בבית המשפחה או בכל מקום אחר במסגרת מנוי רופא. השירות כולל ביקור בית, בשעות שבהן אין המרפאות פועלות (המנוי נעשה פרטני / יישובי).
 • שירותי הבריאות הקיימים במנשה: מרפאה יישובית / כפרית עם רופא ואחות. המרפאות הם של שירותי בריאות כללית. מעבר למרפאות היישוביות כמעט בכל קיבוץ קיימת מרפאת שיניים.
 • קידום הבריאות: עידוד לבדיקות מנע: שד, ראיה, לחץ תוך כימי, שמיעה, נגעי עור לגילוי מלמומה ועוד. בהשתתפות של המועצה בשיעור של 50%, הבדיקה מבוצעת במרפאת הישוב בתיאום עם צוות המרפאה

מגן דויד אדום במידע להגברת המודעות והזהירות בקיץ

שעות קבלת קהל

בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00

כתובת המחלקה: בנין מועצה אזורית מנשה, מרכז אזורי מנשה ד.נ חפר 3780900