בבית הספר לומדים כ-450 תלמידים בכיתות א'-ח', משני יישובי המועצה: מייסר ואם אל קטף, ב-22 כיתות כולל 3 כיתות חינוך מיוחד.

הצוות מונה 43 מורים, 2 מטפלות פרא רפואיות, 5 סייעות לחינוך המיוחד וכן יועצת חינוכית, 2 פסיכולוגים ומאבחנת דידקטית.

במסגרת שיתוף הפעולה האזורי, פועלות בביה"ס תכניות משותפות עם "החממה האקולוגית בקיבוץ עין - שמר", בתחומים הבאים:

 • איכות הסביבה
 • חקר מקצועי בנושאים כגון: אקולוגיה, מים, צמחים, דגים, מיחזור.
 • חקר בעלי חיים כגון: מכרסמים, עופות, דורסים, ועוד.
 • בנוסף, מופעלת בבית הספר תכנית מצוינות בחינוך - של "המרכז הישראלי למצוינות בחינוך" ( 85 תלמידים מכתות ה' - ח').

מטרות ויעדים חינוכיים, חברתיים ופדגוגיים המנחים את הצוות החינוכי:

 • שיפור האקלים בבית הספר.
 • העלאת שביעות רצון התלמידים מבית הספר מ 69% לפי המיצ"ב ל - 80%.
 • טיפוח אקלים בית ספרי המעודד ומעריך ביטוי אישי ומקורי .
 • העצמת תכונות אופי חיוביות בקרב התלמידים, ועיצוב תלמידים עצמאיים עם פוטנציאל ומוטיבציה גבוהים.
 • הקניית ערכי אזרחות טובה וחינוך לעבודת צוות ולחיים בחברה מודרנית ודמוקרטית .
 • עידוד מנהיגות בקרב התלמידים.
 • הקניית כלים ומיומנויות בתחומי השפה: האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה.
 • שיפור הישגים לימודיים במתמטיקה בבית הספר וצמצום פערים הישגיים בקרב הלומדים.
 • בניית תכנית לימודים רציפה מכתה א' עד כתה ח' אשר תוביל להשגת יעדים שנקבעו מראש.
 • שיפור ההישגים בתחומי המדע והטכנולוגיה.
 • הקניית וטיפוח לימודי ידע לשוני.
 • הכרת השפה העברית לתלמידים ורכישתה כשפה תקשורתית בדיבור ובכתב בתחומי חיים שונים ובנסיבות שונות.

בעלי תפקידים

פרטי יצירת קשר

סוהאד סייף
מנהלת בית הספר

מחאג'נה מנאל
מזכירת בית הספר

פקס: 04-6282232

שעות קבלת קהל

יש לתאם עם מזכירת בית הספר